# KEBANYAKAN KITA NDAK SOMBONG, NAMUN RIYA BERJAMAAH, DAN NAMPAK LEGAL OLEH DIRI JADI KOMPLIT DECH.. #