UMAT ISLAM SUDAH TIDAK TIDUR LAGI

*# UMAT ISLAM SUDAH TIDAK TIDUR LAGI #* “Salah satu ciri Al Haq Inner Rahmatan lil alamin movement adalah tampilnya kebersatuan umat Islam seluruh dunia. Bangkit satu Iman, satu rasa, satu kata, satu perjuangan, dibawah *Gerak energi Allahu Akbar*, itulah Islam Rahmatan lil alamin” B-AMA, Al Haq Scientific Wisdom.

Islam penuh cinta dan penuh kasih, namun ketika terjadi pelanggaran nilai nilai kemanusiaan seperti di Palestina, maka kita bangkit meluruskannya dengan menegakkan Al Haq Inner Rahmatan lil alamin movement di seluruh dunia untuk memastikan nilai nilai luhur kemanusiaan sebagai nilai universal moral dan etika seluruh Agama tetap terwujud dan tidak dicederai.

Al Haq Inner Rahmatan lil alamin movement juga sebagai pioneer tampilnya kebeningan fitrah diri sejati di jalur Al Haq hakiki dan mewujudkan Living on Al Haq.

Al Haq Inner Rahmatan lil alamin Movement adalah kunci bersatunya khilafah di seluruh dunia, kunci kebangkitan Islam dengan bendera khilafah sesuai dengan azaz kebangsaan masing masing.

Al Haq Inner Rahmatan lil alamin sudah suratan, tidak bisa ditunda, tidak bisa dihindari, lihatlah dan nanti kan, sesuai dengan *Gerak laju energi Allahu Akbar* in shaa Allah terwujud pasti bergerak terus setiap hari makin kuat dan makin berjaya. Sekali lagi dibawah *Gerak energi Allahu Akbar*, Takbir, Takbir Takbir.